Stichting Fundraising Naarden

Doel van deze stichting is het werven van gelden en goederen t.b.v. het verschaffen van hulp in geld of anderszins aan personen (vooral kinderen) of instellingen waar dit nodig is, zowel in Nederland als daarbuiten. Maar met een focus op onze eigen regio. 

We hebben een ‘goede doelen commissie’ die de allocatie van de middelen bepaalt. Zo hebben wij de afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan goede doelen als Maxima Kinderziekenhuis, Liliane Fonds, Kindertelefoon, Sportclub Only Friends in Amsterdam, Woongroep De Olmen in Bussum, Zorgboerderij ‘t Werckpaert in Blaricum, etc.

De stichting – met ANBI-status – kent een onafhankelijk bestuur van 3 leden; voorzitter, secretaris en penningmeester. Benoeming geschiedt door de leden van de serviceclub. Bestuur legt ieder jaar verantwoording af over de geplande en uitgevoerde activiteiten en de daarmee gemoeide uitgaven. 

De statuten vindt u hier.

Schuiven naar boven